iptal ve İade bilgilendirme

İptal İşlemleri Nasıl Yapılır

SATIN ALDIĞIM ÜRÜNDEN MEMNUN KALMAZSAM NASIL İADE EDERİM?

Tüketici, yalnızca mesafeli Satış Sözleşmesi ile yapılan satışlarda (internet online üzerinden yapılan satışlarda geçerlidir.) 6502sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik gereği, hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin satın almış olduğu ürünü, teslim aldığı tarihten itibaren 14 gün içerisin de ,ön bilgilendirme formunda ve sözleşme metninde yazılı olan usule uyarak iade edebilir veya değiştirebilir. Cayma bildirimi tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde, ürüne herhangi bir hasar verilmemesi ve eksiksiz teslim edilmesi şartıyla, tercihinize göre ürünü iade alarak, ürün bedelini iade alındığı tarihi itibari ile tarafınıza 20 gün içerisinde ödemeyi veya ürün bedeli kadar alış veriş kuponu vermeyi taahhüt ederiz. Ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden tüzel kişi ve / veya kişiler cayma hakkından ve cayma hakkından doğan hiçbir haktan faydalanamaz. ( Depo ve Şubelerimizden yerinde satın alınan ürünlerde cayma hakkı bulunmamaktadır.)

 Cayma bildirimini 0216 412 31 35 numaralı çağrı merkezimizi arayarak veya yazılı bildirimde bulunarak yapabilirsiniz.”

Cayma Hakkı Bildirimi Sonrası Atakent Mahallesi Sezen Sokak NO:7/A Ümraniye İSTANBUL Adresine Ürünü eksiksiz bir şekilde teslim etmenizi rica ederiz. Cep telefonu, notebook, televizyon, tablet, oyun konsolu, Masaüstü PC, Mini PC, Server Sunucu, İş İstasyonu, Modem, Access Point, Ağ Ürünleri gibi ürünlerde “kurulum sağlandıktan” sonra cayma hakkında bulunulamaz.


MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ KAPSAMINDA DEĞİŞİM İŞLEMLERİ (AYIPLI OLMAYAN ÜRÜNLER)

70Milyon’dan satın almış olduğunuz ve 6502 sayılı T.K.H.K. çerçevesinde ayıplı olmayan ürünleri müşteri memnuniyeti kapsamında, satın aldıktan sonra 15 gün içinde, aşağıda aktarılan koşullar çerçevesinde ve yalnızca belirtilen ürünleri değiştirebilirsiniz: (aşağıdaki koşulların bir arada bulunmaması halinde değişim yapılamaz)

  • 1. Değiştirmek istediğiniz ürünün satın alındığı andaki gibi kusursuz, eksiksiz ve orijinal kutusunda kullanılmamış olması gerekmektedir. Ürünün kutusunu açtıysanız; kutuya, ürüne ve aksesuarlara zarar vermeden, hasarsız, hatasız ve eksiksiz olarak getirilmesi ve ürünün kullanılmamış olması durumunda değişim işlemleriniz başlatılabilecektir.
  • 2. Ürünle birlikte verilen tüm hediyelerin de kusursuz ve eksiksiz olarak teslim edilmesi zorunludur.
  • 3. Satış faturasının aslı olmadan değişim işlemi yapılamaz.
  • Yukarıdaki koşulların sağlanması durumunda makul süre içinde değişim işlemleriniz sonuçlandırılacaktır.
  • Ödediğiniz bedel ileriki alış verişlerinizde kullanabileceğiniz şekilde alışveriş kuponu (gider pusulası) olarak tarafınıza verilecektir.


YUKARIDA SÖZÜ EDİLEN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÇERÇEVESİNDEKİ DEĞİŞİM İŞLEMLERİAŞAĞIDAKİ DURUMLARDA VE ÜRÜNLERDE YAPILAMAMAKTADIR:

· Koruma bandı bulunan veya vakumlu paket içerisindeki ürünlerin açılması durumunda,

·  DVD,VCD (yazılım, oyun, film), kitap, cep telefonları, kulaklıklar (bluetooh, müzik, v.b.), sarf malzemeleri (yazıcı kartuşu, toneri, kağıdı, CD, DVD medya v.b.), projeksiyon cihazları, telefonlar, LCD ve Plazma televizyonlar, harici, dahili, sabit ya da taşınabilir bellekler, ev aletleri, beyaz eşya, kişisel bakım ürünleri ve oyuncaklarda, telif hakları kapsamında bulunan fikri ve sınaihak içeren her türlü ürün ve hizmette

· Ürün ile birlikte sunulan hizmet paketlerinin başlatılması durumunda değişim yapılamamaktadır.

·  70MilyonBilişim Prodüksiyon Yayımcılık Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi ayıplı olmadığı halde değiştirilmek, iade edilmek istenen ve mağaza & Depolarımız dan satın alınan ürünlerde iade ve değişim yapılmamaktadır.


AYIPLI ÜRÜNLERDE SEÇİMLİK HAK KULLANIMI

· Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır.

· Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan; satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan; muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar da ayıplı olarak kabul edilir.

· Sözleşmeye konu olan malın, sözleşmede kararlaştırılan süre içinde teslim edilmemesi veya montajının satıcı tarafından veya onun sorumluluğu altında gerçekleştirildiği durumlarda gereği gibi monte edilmemesi sözleşmeye aykırı ifa olarak değerlendirilir. Malın montajının tüketici tarafından yapılmasının öngörüldüğü hâllerde, montaj talimatındaki yanlışlık veya eksiklik nedeniyle montaj hatalı yapılmışsa, sözleşmeye aykırı ifa söz konusu olur.

· Üretici veya ithalatçılar, ürettikleri veya ithal ettikleri mallar için Bakanlıkça belirlenen kullanım ömrü süresince, satış sonrası bakım ve onarım hizmetlerini sağlamak zorundadır.

· Ayıplı malın tespiti halinde alıcı;

· a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

· b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

· c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

· ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme seçimlik haklarından birini kullanabilir.

· Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.

· Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi vediğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

· Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir.

· Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.

· Seçimlik hak kullanılacak ürünlerin aşağıdaki koşulları taşıması halinde işlemler 6502 Sayılı T.K.H.K. çerçevesinde belirtilen sürelerde sonuçlandırılacaktır.

· - Ürünün ayıplı olduğunun tespiti,

· -Bedel iadesi seçimlik hakkının kullanımı halinde;

· Satılanı geri verme gereğince ürünün satın alındığı andaki gibi kusursuz ve eksiksiz olması,

· Ürünle birlikte verilen hediyelerin, aksesuarların, yazılım cd' lerinin ve ürünü muhafaza etmeye yarayan orijinal korumalarının, kullanma kılavuzunun, garanti belgesinin ve genel olarak ürünün satıldığı tüm ekip, ekipmanları ile beraber teslim edilmesi.

· Satış faturasının aslı.

· Satışın (ticari gerçek kişi işletmesi ve ticari tüzel kişi) firma adına olması halinde iade faturası/serbest meslek makbuzu aslı.

· İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme seçimlik hakkının kullanımı halinde, eğer imkan yok ise tüketici diğer seçimlik haklarını kullanabilir, bedel iadesi hakkı tercih edildiği durumda ise 2004Sayılı İ.İ.K. 24. Madde gereğince ürünün satış faturasındaki bedeli iade edilir.


AYIPLI ÜRÜN KAPSAMI DIŞINDA KALAN DURUMLAR;

·  Ayıplı ürün seçimlik hak kullanımı, kullanımdan kaynaklanan (kaza, kullanım kılavuzunda veya garanti belgesi üzerinde belirtilen garanti koşullarına aykırı kullanım, sıvı teması, güç ve akım durumları ve yıpranma vb.) nedenlerle oluşan halleri kapsamaz.

·  DVD, VCD (yazılım, oyun, film), kitap, cep telefonları, kulaklıklar (bluetooh, müzik, v.b.), sarf malzemeleri (yazıcı kartuşu, toneri, kağıdı, CD, DVD medya v.b.), projeksiyon cihazları, telefonlar, LCD ve Plazma televizyonlar, harici, dahili, sabit ya da taşınabilir bellekler, ev aletleri, beyaz eşya, kişisel bakım ürünleri ve oyuncaklarda, telif hakları kapsamında bulunan fikri ve sınai hak içeren hertürlü ürün ve hizmette, seçimlik hak kullanım işlemleri imalatçı-üretici/ithalatçı firma veya yetkili servisler tarafından düzenlenmiş ve ürünün ayıplı olduğunu belgeleyen yetkili servis raporu karşılığında gerçekleştirilecektir.


GENEL HATIRLATMALAR

· 1. 70Milyon satıcı firmadır, imalatçı-üretici, ithalatçı ya da yetkili teknik servis değildir.

· 2. 70Milyon, ayıplı ürün tespiti maksadıyla imalatçı-üretici/ithalatçı firma veya yetkili servislerden yazılı rapor alındıktan sonra işlemleri başlatma ve sonuçlandırma hakkını saklı tutar.

· 3. 70Milyon'a ait bu iade ve değişim politikası, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda belirtilen haklarınızı etkilemez.